Cẩu trục tháp

Giá: Call
Tình trạng: Còn hàng

 

TECHNICAL DATA OF TOWER CRANE

Model Independent
height(m)
Max.
height
(m)
Max.
lifting
capacity(t)
Max.
work
radius(m)
Lifting capacity at
max. work radius(t)
Size of mast
section(mm)
Q5015 40 160 6 50 1.5 1600X1600X2800
Q5610 40 160 6 56 1.0 1600X1600X2800
Q5613 40 160 6 56 1.3 1600X1600X2800
Q5613 45 160 6 56 1.3 1800X1800X2800
Q5613 45 180 8 56 1.3 1800X1800X2800
Q5518 42 180 8 55 1.8 1650X1650X2500
Q6010 45 180 6 60 1.0 1800X1800X2800
Q6015 50 200 8 60 1.5 1800X1800X2800
Q6020 52 200 10 60 2.0 2000X2000X2800
Q7030 55 220 12 70 3.0 2000X2000X3750
QP5013 41 160 6 50 1.3 1600X1600X2800
QP6015 50 200 8 60 1.5 1800X1800X2800