Palăng cáp điện Monorail

Giá: Call
Tình trạng: Còn hàng

 

>> LOẠI PALĂNG THƯỜNG MỘT TỐC ĐỘ (HOẶC 2 TỐC ĐỘ) VỚI TROLLEY CHẠY BẰNG ĐỘNG CƠ

Table-1

Model BN 0.5-M BN 1-M BN 2-M BN 3-M BN 5-M
Capacity (ton) 0.5 1 2 3 5
Type High speed
hoisting
traver.
high
BN1/2-H6-MH BN1-H6-MH BN2-H6-MH BN3-H6-MH BN5-H6-MH
traver.
low
BN1/2-H6-ML BN1-H6-ML BN2-H6-ML BN3-H6-ML BN5-H6-ML
Low speed
hoisting
traver.
high
BN1/2-L6-MH BN1-L6-MH BN2-L6-MH BN3-L6-MH BN5-L6-MH
traver.
low
BN1/2-L6-ML BN1-L6-ML BN2-L6-ML BN3-L6-ML BN5-L6-ML
Hoist Max. lift (m) 6(12) 6(12) 6(12) 6(12) 6(12)
Hoist speed
(m/min)
hi.speed 50/60Hz 10/12 10/12 8.4/10 7.5/9 4.7/5.6
lo.speed 50/60Hz 5/6 5/6 4.2/5 3.7/4.5 3.5/4.2
Hoist motor
(kWxP)
hi.speed 1.2x4 2.4x4 3.7x4 5.5x4 5.5x6
lo.speed 0.6x8 1.2x8 1.8x8 2.8x8 4.2x8
Wire rope construct 6x37 6x37 6x37 6x37 6x37
dia(mm)x
No.ropes
6x2 8x2 10x2 12.5x2 16x2
Brake DC Magnet disc brake
Traver
sing
traver.speed (m/min) hi.speed 50/60Hz 20/24 20/24 20/24 20/24 20/24
lo.speed 50/60Hz 13/16 13/16 13/16 13/16 13/16
traver.motor (kW x P) hi.speed 0.4x4 0.4x4 0.75x4 0.75x4 0.75x4
lo.speed 0.2x6 0.2x6 0.5x6 0.5x6 0.5x6
Weight(approx.) (kg) 147(167) 190(218)   374(418) 577(642)

 

Table-2

Model BN 7.5-M BN 10-M BN 15-M BN 20-M
Capacity (ton) 7.5 10 15 20
Type High speed
hoisting
Traversing
high
BN7.5-H12-MH BN10-H12-MH BN15-H12-MH BN20-H12-MH
Traversing
low
BN7.5-H12-ML BN10-H12-ML BN15-H12-ML BN20-H12-ML
Low speed
hoisting
Traversing
high
BN7.5-L12-MH BN10-L12-MH BN15-L12-MH BN20-L12-MH
Traversing
low
BN7.5-L12-ML BN10-L12-ML BN15-L12-ML BN20-L12-ML
Hoist Max. lift (m) 12 12 12 12
Hoisting speed
(m/min)
High speed 50/60Hz 3.1/3.8 3.7/4.5 3.7/4.5 3.5/4.2
Low speed 50/60Hz 2.3/2.8 2.5/3 2.5/3 2.8/2.8
Hoisting motor
(kW x P)
High speed 5.5x6 9x8 13x8 17x8
Low speed 4.2x8 6x12 8.5x12 11.5x12
Wire rope Construction 6x37 6x37 6x37 6x37
Dial(mm)x
No. of ropes
14x4 16x4 20x4 22.4x4
Brake DC Magnet disc brake
Traver
sing
Travers. speed (m/min) High speed 50/60Hz 12.5/15 12.5/15 12.5/15 12.5/15
Low speed 50/60Hz 8.3/10 8.3/10 8.3/10 8.3/10
Travers. motor (kW x P) High speed 0.75x4 0.75x4 1.5x4 1.5x4
Low speed 0.5x6 0.5x6 1x6 1x6
Weight (kg) 910 1210 2030 2430

 

* Ngoài ra còn có Palăng loại 2 tốc độ.