Xe con cáp điện Korea

Giá: Call
Tình trạng: Còn hàng
Bảng 01
 
Model BD2-M BD3-M BD5-M BD7.5-M
Capacity (ton) 2 3 5 7.5
Type High speed traversing C-BD2-H12-MH C-BD3-H12-MH C-BD5-H12-MH C-BD7.5-H12-MH
Low speed traversing C-BD2-H12-ML C-BD3-H12-ML C-BD5-H12-ML C-BD7.5-H12-ML
Hoist Max. lift (m) 12 12 12 12
Hoisting speed(m/min)
High/ Creep speed
50Hz 8.4/0.84 7.5/0.75 4.7/0.47 3.1/0.31
60Hz 10/1 9/0.9 5.6/0.56 3.8/0.38
Motor(kW x P)High/Creep speed 3.7/0.4x4 5.5/1.1x4 5.5/1x6 5.5/1x6
Wire rope Construction 6x37 6x37 6x37 6x37
Dia(mm)x
No. of ropes
8x4 9x4 12.5x4 14x4
Brake DC Magnet disc brake
Traver
sing
Traversing speed
(m/min)
High
speed
50Hz 20 20 20 12.5
60Hz 24 24 24 15
Low
speed
50Hz 13 13 13 8.3
60Hz 16 16 16 10
Motor (kW x P) high speed 0.75x4 0.75x4 0.75x4 0.75x4
low speed 0.5x6 0.5x6 0.5x6 0.5x6
Weight (kg) 490 590 900 955
Traversing Rail 15kg/m 15kg/m 15kg/m 15kg/m

Bảng 02

Model BD10-M BD15-M BD20-M BD30-M
Capacity (ton) 10 15 20 30
Type High speed traversing C-BD10-H12-MH C-BD15-H12-MH C-BD20-H12-MH C-BD30-H12-MH
Low speed traversing C-BD10-H12-ML C-BD15-H12-ML C-BD20-H12-ML C-BD30-H12-ML
Hoist Max. lift (m) 12 12 12 12
Hoisting speed(m/min)
High/ Creep speed
50Hz 3.7/0.37 3.7/0.37 3.5/0.35 2.3/0.23
60Hz 4.5/0.45 4.5/0.45 4.2/0.42 2.8/0.28
Motor(kW x P)High/Creep speed 9/1.1x8 13/1.8x8 17/1.8x8 17/1.8x8
Wire rope Construction 6x37 6x37 6x37 6x37
Dia(mm)x
No. of ropes
16x4 20x4 22.4x4 22.4x6
Brake DC Magnet disc brake
Traver
sing
Traversing speed
(m/min)
High
speed
50Hz 12.5 12.5 12.5 12.5
60Hz 15 15 15 15
Low
speed
50Hz 8.3 8.3 8.3 8.3
60Hz 10 10 10 10
Motor (kW x P) high speed 0.75x4 1.5x4 1.5x4 1.5x4(2units)
low speed 0.5x6 1x6 1x6 1x6(2units)
Weight (kg) 1265 1920 2385 3536
Traversing Rail 15kg/m 15kg/m 22kg/m 30kg/m

 

AAAAAA

BBBBBBBBB