Tin tức

Việt Nam sẽ có ít ngân hàng hơn

1:49 | 17/10/2011
Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng đề án tái cấu trúc toàn diện cho ngành ngân hàng đồng thời khẳng định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm tới. Ngân hàng Nhà nước hôm qua khẳng định tái cấu trúc, sắp xếp lại hệ thống ngân hàng bao gồm việc mua bán, sáp nhập, hợp nhất các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính nhỏ để tạo thành một số lượng các đơn vị lớn hơn nhằm bảo đảm hoạt động thanh khoản, an toàn hệ thống. Xu hướng sáp nhập, hợp nhất ngân hàng có thể xảy ra giữa các ngân hàng lớn với nhau, giữa ngân hàng lớn và ngân hàng nhỏ, giữa các ngân hàng nhỏ với nhau. Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước...
1/1